LÄHTÖTILANNE

purettavan rakenuksen paikalle on tarkoitus rakentaa pieni hirsinen omakotitalo. Paikka on hieno, mutta haastava - länteen avautuva, kaavassa suojeltu metsämaisema on monen metrin mäen päällä.